Erken aile kurmayı düşünenler başarılı olmakta zorlanıyor!

Erken aile kurmayı düşünenler başarılı olmakta zorlanıyor!

Yetişkinliğin üç ana gelişimsel basamaktan oluştuğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesinden Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Aman Sado Elemo, Bunlar genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve son yetişkinliktir. Genç yetişkinlik, diğer insanlarla uzun zamanlı yakın ilişkiler kurma, hayat tarzı seçme ve ona uyma, meslek seçme ve bir ev ve aile yönetme dönemidir dedi.

Gençler kim olduklarını keşfeder 

Ergenlerin yetişkinliğin zorluklarına hazırlanırken, bir gelişme ve büyüme periyoduna da girdiğine vurgu yapan Dr. Elemo, Bu zamanlarda gençler kim olduklarını ve ne yapmak istediklerini keşfederler. Bu dönem hayatlarını etkileyen yönlerden değişimin sık olduğu bir dönemdir. Ev, aile, iş, okul, kaynaklar ve roller de etkendir. Bütün bu kararlar, genç yetişkinlerin hayatlarında stres kaynağı olabilecek değişiklikler yaparlar. Bu yüzden ben kimim ve nereye gidiyorum soruları pek çok genç yetişkin için bunaltıcıdır diye konuştu.

Ev sahibi olmak istemeyebilirler

Önceki nesillerde yetişkin olmak için belli bir sırayla yapılması gerekenler olduğunu belirten Dr. Elemo, Üniversite mezuniyeti, kariyer, evlilik, ev satın almak, çocuk sahibi olmak. Bugünün genç yetişkinleri için ise bunlar artık tahmin edilebilir değil. Genç yetişkinler erken veya geç evlenebilir hatta hiç evlenmeyebilirler, çocukları olabilir veya olmayabilir, ev sahibi olmak istemeyebilirler. Bunun yanında eğitim, iş, evlilik, ebeveynlik, barınma gibi alanlarda iki değişik yol izleyen yetişkinler de var dedi.

Dr. Elemo konuşmasını şöyle sürdürdü:

Birinci ana grup kendi ailelerini kurmak için erkenden ayrılanlar ve lise sonrası eğitim için çok az yatırım yapanlardır. İkinci ana grup ise eğitimine, işine ve kariyer gelişimine yatırım yapıp aile kurmayı erteleyenlerdir. Bu iki yol önemli derecede cinsiyete göre ayrışır. Kadınlar erkeklere göre daha erken aile kurma eğilimindedir.

Kaynak: yayinvar.com

Sağlık