Desiccant Rotorlu Kompakt Nem Alma Cihazı – 444 0 835

Desiccant Rotorlu Kompakt Nem Alma Cihazı – 444 0 835

Bütün canlı yaşamın varlığını sürdürebilmesi için solunum yapmanın gerçekleştiği renksiz, gaz karışımını oluşturan moleküllerin taşıdığı su miktarı nem olarak nitelendirilmektedir.

-Yönetilebilir Nemin Önemi Nedir?

İnsan neslinin ve canlı varlığın yaşamını sürdürebilmesi için solunum yapma zorunluluğu vardır. Ekolojik dengenin sağlanması, doğanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli nem oranı insan, bitki ve diğer canlı varlıklar için çeşitlilik göstermekle beraber; endüstri dünyası ve meskun mahallerin, depo alanlarının, hastanelerin, ilaç sanayinin laboratuvarları gibi birçok varlık silsilesinin nem oranları kontrol edilebilir ve referans değerlerine sahip olma gereği vardır.

Bu içtihatlar şüphesiz spesifiktir. Laboratuvar ve endüstride üretim faktörlerinin bulunduğu fabrikalarda ki nem, basınç ve sıcaklık kontrolü bugünün ve geleceğin dünyasında istenilen sonuçların elde edilmesi için hayati öneme sahiptir. Mevcut iklim şartlarının sağlanması üretimi doğrudan etkilemektedir.

-Kompakt ve Kompleks Sistemlerde Nem Kontrol Cihazları

Sistem: Belli bir diyaloğa dayalı olarak aralarında etkileşim ve iletişim bulunan nesnel ve nicel birlikteliğin tümüne sistem denir. Biyolojik Sistemler, Kimyasal Sistemler, Elektriksel Sistemler gibi her biri bu dünyada senkronize çalışmaktadır. Bu senkronize sistemlerin bir parçası olarak kompakt ve modüler diyagram çeşitliliğine ihtiyaç vasıldır. Kompakt sistemlerin taşınabilirliği, ihtiyaç duyulan yere kurulum ve devreye alma hızlılığı kolaylığı vardır.

Kompleks Sistemlerde birçok sistemin bir arada tümleşik çalışmasının sağlandığı bu ölçekteki işlevlerin entegrasyonu önemlidir. Kompakt Nem Kontrol Cihazları spesifik ve modüler sistemlere tabii çalıştırılabilir. Kompleks sistemlerin bir parçası olarak da kullanılabilmektedir. Kompleks sistemlerde harici değil tümleşik bir parça nem kontrol, nem alma ve nem kurutma cihazları sabit bir yapıdadır. Klima santralleri gibi iklimlendirme dünyasında sabit ve mevcut senaryoya göre fiziki yapısı gömülü çalışmaktadır.

Desiccant Nedir?

Yapı itibarıyla Desiccant difüzyon prensibiyle havadaki nem miktarını kendinde absorbe etmektedir. Nemin yer değişikliği esasını sağlamaktadır. Bu tür maddelere Desiccant denir.

Desiccant Rotorlu Kompakt Nem Alma Cihazı Çalışma Prensibi

İşlevinde difüzyon, reaktivasyon kavramlarıyla ilintili çalışmaktadır.Difüzyon prensibi tutundurma, reaktivasyon difüzyon etkisi ile yakın olmakla beraber farklı bir süreci başlatmaktadır. Reaktivasyon değişime uğramış bir ön görünün, nicel veya nitel sonucun yeniden bir önceki durumuna bu sistemde yoğunlaşmasının sağlanarak bir önceki durumuna geri dönmesinin sağlanmasıdır.

Desiccant Rotorlu Kompakt Nem Alma Cihazları; Cihaza giren havanın rotor üzerinde bulundan desiccant maddesi ile nemin taşınımının sağlanması sonrasında yine aynı mekanizmada reaktivasyona girerek rotordaki nemin dış hazneye atılarak bir sonra ki işlemine hazır hale gelmesidir. Elde edilmiş yeni nem oranlı havanın çıkış yoluyla mahalle aktarılması ve giriş kısmından yeni havanın girişi sağlanması çevrimi üzerine sonsuz döngüde çalışmaktadır.

Makine Endüstri Dünyasında Trotec Markasının Yeri

Alman Mühendisliğinin harikasını sektör verilerinin ve müşteri memnuniyetinin geri dönüşleri bu profilin betimleridir. Sahada yer alan ve meskun mahallerde halı hazırda yıllarca sorunsuz çalışmakta olan ekipman ve cihazların ömrü ve fonksiyonel olma imkanları sektörde kendisini kalıcı ve mutlu kılmaktadır. ArGe birimleri, devreye alma ekiplerinden ve son kullanıcı sıfatına sahip müşterilerimizden sürekli geri bildirimler alarak kendini dinç ve güncel iştahla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İlaç Fabrikaları, Hastaneler, Alışveriş Merkezleri, Ofis Büroları, Ev Yaşamında, Depo Alanlarında, Endüstride kısacası insan yaşamının olduğu her alanda Trotec Cihazları yer almakta ve insan konforuna hizmet etmektedir.

Trotec Nem Alma Cihazı ve Özellikleri

-Desiccant Nem Alma

Havada ki nem oranını minimize eden cihazlara nem alma; nem kurutma ise materyallere nüfuz etmiş nemin, nem kurutma yöntemiyle minimize edilmesi iki kavramı birbirinden ayıran temel faktördür.

Silikajel; Desiccant türevi olan silikajel sodyum meta silikattan meydana gelen boncuk boncuk üretilen gözenekli taneciklerdir. Silikajeli bu boncukların her biri birbirine bağlı birçok gözeneğin nemi kendinde tutundurarak nem alma işlemini gerçekleştirmesidir. Rotorda bulunan bu Silikajel maddenin rotorun dönerek nem oranının düşürülmesini sağlamaktadır.

Bu yapıda üretilmiş Trotec Desiccant Nem Alma Cihazları fonksiyonel yapıya sahiptir. Kompakt oluşu pratik kurulum ve bakım gibi kolaylıkları sağlamaktadır.

Harici ve dahili çalışmalar yürütebilir cihazlardır. Görsel tasarımızla göze hitap eden, kullanım kolaylığıyla son kullanıcının karmaşıklığını elinden alan ürünlerdir.

Trotec Desiccant Nem Alma Cihazları içerisinde bulunan sıcaklık kontrol algılayıcı PTC sistemi ile referansı değerini, sürekli kontrol mekanizmasıyla sıcaklık oranını sağlamaktadır.

Çalışma sürelerinin tüketici için bina otomasyon sektöründe kayıt çizelgelerinin oluşturulması için entegre çalışma saat sayacı bulunmaktadır.

Çeşitli ihtiyaçlara yönelik çeşitli kapasite ve kullanım yeri ve özelliklerine istinaden geniş ürün yelpazesi ve opsiyonları olan cihazlar mevcuttur.

Trotec Sağlıkta ve güvenilir yaşamın ekonomik ve sürdürebilirliğini sağlayan Alman Markasıdır.

Genel Kültür