Bütçe şubat ayında 23.2 milyar lira fazla verdi

Bütçe şubat ayında 23.2 milyar lira fazla verdi

Merkezi Yönetim bütçe dengesi, şubat ayında 23 milyar 2 milyar lira fazla verdi. Buna göre, şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96 milyar 400 bin lira, bütçe gelirleri 119 milyar 6 milyon lira ve bütçe fazlası 23 milyar 200 milyon liraolarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83 milyar 700 milyon lira ve faiz dışı fazla ise 35 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe giderleri şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 757 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödenekten şubat ayında 96 milyar 409 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 499 milyon lira harcama yapıldı. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında artarak 83 milyar 652 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yüzde 7,2 oldu. Bütçe şubat ayında 23.2 milyar lira fazla verdi #1 Merkezi yönetim bütçe gelirleri şubat ayı itibarıyla 119 milyar 579 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 98 milyar 437 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon lira oldu. 2020 yılı şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon lira iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 38,8 oranında artarak 119 milyar 579 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 9 iken 2021 yılında yüzde 10,9 oldu. 2021 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 oranında artarak 98 milyar 437 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,1 iken 2021 yılında yüzde 10,7 oldu. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 210 milyar 200 milyon lira, bütçe gelirleri 209 milyar 200 milyon lira ve bütçe açığı 1 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 175 milyar 500 milyon lira ve faiz dışı fazla ise 33 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon lira fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 984 milyon lira açık verdi. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 41 milyar 46 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 33 milyar 716 milyon lira faiz dışı fazla verildi. Merkezi yönetim bütçe giderleri ocak-şubat dönemi itibarıyla 210 milyar 172 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 34 milyar 700 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 175 milyar 472 milyon lira olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artarak 210 milyar 172 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında artarak 175 milyar 472 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak-şubat dönemi itibarıyla 209 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 177 milyar 664 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 25 milyar 135 milyon lira oldu. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 208 milyar 306 milyon lira iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 oranında artarak 209 milyar 188 milyon lira olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 oranında artarak 177 milyar 664 milyon lira oldu.

Kaynak: ortakyorum.com

Ekonomi